fredag 6 februari 2009

Ohederlig högeruppgörelse

Vad ska man då säga om den historiska uppgörelsen som de borgerliga partierna träffat om kärnkraften? "Historisk", kallas den bland annat. Och det är nog sant. För uppgörelsen är verkligen ett historiskt svek mot det svenska folket. Ett folk som 1980 i en folkomröstning sa sin mening om kärnkraften och önskade se den "avvecklad med förnuft". Röstsiffrorna visade att nästan 78 procent av svenska folket var för en avveckling.

Regeringen brukar anklagas för att den genomför en politik som de inte gick till val på. Jag brukar säga att det inte är sant. Alla de försämringar i välfärdssystemet som de borgerliga partierna genomfört redogjorde de för i sina valpamfletter. Var och en som ville veta vad borgarna tänkte göra om de fick regeringsmakten kunde läsa det innantill. Många valde att blunda. Att bli av med Göran Persson var vikigare. Men på en punkt gick de borgerliga partierna inte till val, i energifrågan.

Jag menar att det är ett svek, inte bara av Centerpartiet, utan av samtliga borgerliga partier. De väljer att med ett penndrag förringa folkviljan. Det är möjligt att folkviljan idag är ett ja till kärnkraft. Låt då frågan prövas i en folkomröstning. Det hade varit hederligare. Men nej då. Hellre valde regeringen att använda frågan som ett partitaktiskt vapen mot oppositionen. Frågan prövades i en folkomröstning 1980. Självklart ska den kunna omprövas 30 år senare. Men frågans dignitet kräver en folkomröstning, där medborgarna har en ordentlig möjlighet att sätta sig in i alternativen.

22 kommentarer:

Alla smutsiga detaljer sa...

Håller helt med, Är det föresten inte dags för lite vänstertrafik nu? Det var ju ändå ett tag sedan vi folkomröstade i frågan.

Sånger från nedre botten sa...

Varför folkomrösta, inför ståndsriksdagen igen!

;-)

Johan sa...

I en folkomröstning där alternativen var "Nej" "Nej" och "NJET!" till kärnkraft, känner man att dess relevans för dagens energipolitik kan betraktas som ringa, om ens det.

För övrigt har Alliansen inte brutit något vallöften, kärnkraften förblir fortfarande i limbo under rådande mandatperiod som utlovat. Enda skillnaden är att man öppnar för att ta emot förslag från näringslivet och energibolagen att bygga nya reaktorer i framtiden, och dessa kommer inte att bli aktuella innan allra minst två år, pga tillståndsprövningar, miljöhänsynsrapporter och dylikt. Med andra ord, denna mandatperiod kommer inga reaktorer att börja byggas, och inga kommer att avvecklas. Vallöftet står lika fast som förut.

Henrik Ravin sa...

Centerpartiet har onekligen förändrats sedan Dahléus och Johanssons dagar. Samtidigt undrar jag vilka som är kärnkraftsmotståndare idag? I den yngre generationen, post 1980, kan få anföra något argument. Kärnkraften har blivit en ickefråga, 68 generationens sista bastion när man sålt ut allt annat...

Sånger från nedre botten sa...

Johan, vad är då problemet med en folkomröstning?

Henrik, ibland blir även "ickefrågor" politiskt heta potatisar.

Johan sa...

Det är ett massivt slöseri med tid och resurser, helt enkelt. Jag är övertygad om att en omröstning skulle vinnas av kärnkraftsanhängarna, alla opinionsundersökningar under de senaste åren visar på att det är där vi står idag.

För övrigt har folk i gemen inte i närheten av den information om kärnkraft som de skulle behöva för att faktiskt ta ett informerat beslut i frågan. Det har massmedia och miljörörelsen sett till.

Sånger från nedre botten sa...

Johan, vad opinionsundersökningar visar idag är inte nödvändigtvis utgången i ett val. I övrigt anser jag att du visar prov på en ganska sunkig demokratisyn. Utifrån kunskapsargumentet kan vi avskaffa demokratin och införa meritokrati eller varför inte låta en upplyst despot regera över oss?

Johan sa...

Förvisso, men varför begära en folkomröstning när alla tecken pekar på att befolkningen stödjer regeringens linje?

Angående min "sunkiga" demokratisyn så måste jag fråga, anser du att alla beslut ska tas i en folkomröstning? För annars har vi precis samma syn verkar det som, nämligen att riksdagen ska besluta i dessa frågor. Inte för att riksdagens ledamöter verkar ha bättre kunskaper i ämnet av allt att döma, utan för att de är valda för att göra just det.

Folkomröstningar i saker som folk förstår, typ vilken sida man ska köra på, alkoholpolitiken och ATP är en sak, att ha en omröstning om kärnkraften bland en befolkning som inte ens kan de allra mest grundläggande fakta om strålningssäkerhet och reaktorsäkerhet.

Sånger från nedre botten sa...

Jag anser att har man folkomröstat i en fråga och vill ändra folkets val bör frågan åter ställas till folket. Svårare än så bör det inte vara.

Irre Terad sa...

Hehe.. ungefär samma känslor och tankar dök upp hos mig, efter Maudans helomvändning.
Snacka om att sälja sin själ till djävulen.

Take care! ;)

Johan sa...

Valet var mellan tre nej-alternativ, idag vill majoriteten av det svenska folket (samt majoriteten av socialdemokraternas väljare!) ha nya kärnkraftverk för att ersätta de gamla. Du ser inte hur situationen ändrats radikalt nog för att validera ett åsidosättande av en redan från början rätt igenom parodisk folkomröstning som skedde i ett hysteriskt uppskruvat tonläge från politiker och media, utan vetenskaplig koll eller fakta?

Men visst, du har full rätt att kräva en folkomröstning om du vill, jag ser bara inte poängen med det.

Sånger från nedre botten sa...

Välkommen, Irre. Jag visste inte att Maudan hade en själ.

Johan, du får tycka vad du vill om kärnkraftsomröstningen 1980. Men att påstå att den genomfördes i ett hysteriskt uppskruvat tonläge ifrån politiker och media, utan vetenskaplig koll eller fakta är rent skitsnack. Jag var ett år för ung för att få rösta den gången, men det hindrade mig inte att då sätta mig in i frågan. Samtliga linjer presenterade sina argument. Och media lät de olika alternativen komma till tals.

Hur opinionen ser ut idag borde du också inse är fullständigt oväsentligt, jämför med emu-omröstningen, för hur en eventuell valutgång faller sig. Jag anser att det här handlar om en demokratisk principfråga. Du anser något annat. Jag respekterar din åsikt, men håller inte med och därmed anser jag att vår diskussion är över.

Anders E sa...

Apropå att ta ut resultat av eventuella folkomröstningar i förskott, så verkar det som vår EU-minister satte nytt rekord härförleden:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=881378

"Sverige bör ha en ny omröstning inom två år så att vi kan gå med så snart som möjligt"

Johan sa...

Okej, verklighetskoll, hur många dog, skadades eller utsattes för skadliga mängder strålning som följd av Harrisburg (som ändå var skälet till omröstningen)?

0

Det enkla, raka svaret, noll.

Det var en ekonomiskt kännbar olycka, men det var Exxon Valdez, Bhopal-katastrofen och Banqiao-katastrofen också, inte har vi haft omröstningar om huruvida vi ska ha olja, kemisk industri eller vattenkraft för det.

Kärnkraft blev målet för en hysterisk skräck från människor som inte förstod att Harrisburg just hade visat att allt gick som det skulle, ingen skadades, inga skadliga utsläpp till omgivningen skedde.

Det fanns faktamässig information, men det var oron för jobben och LO-maskineriet som räddade kärnkraften undan Linje 3, inte folkets förståelse för kärnkraftens tekniska egenskaper och Harrisburg-olyckans detaljer.

Men visst, som jag sagt, kräv en folkomröstning du.

Sånger från nedre botten sa...

Johan, nu tror jag att du gjorde dig dummare än vad du är. Visst, prata du Harrisbug, som kärnkraftsförespråkare och svaret blir Tjernobyl. Hur många dog av den direkta strålningen? Hur många av saneringsarbetarna dog? Tjernobyl är ett område som fortfarande är så förgiftat att människor inte får bo där. Det kvarstår fortfarande mängder med olösta problem med kärnkraften som vi skjuter över till nästkommande generationer. Problem du blundar för. Fine, gör det. Men hädanefter får du faktiskt göra det nån annanstans. Jag har försökt diskutera en demokratifråga, inte frågan om kärnkraftens vara eller inte vara, med dig som du uppenbart inte kan ta till dig. Och nu har jag tröttnat, använd din egen blogg att sjunga kärnkraftens lov. Bye, bye.

Johan sa...

Harrisburgolyckan: 1979
Folkomröstningen om kärnkraft: 1980
Chernobyl: 1986

Ser du problemet med att ta upp Chernobyl som ett argument i samband med kärnkraftsomröstningen?

Sen att Chernobylolyckan skedde med en annan reaktortyp med andra grundläggande fysikaliska egenskaper än svenska reaktorer är väl en sak jag inte ska förklara alltför långrandigt här, vi får helt enkelt mellanlagra frågan. ;)

Peka ut problemen som är olösta så ska jag förklara lösningarna för dom för dig. För det är väl så att du helst vill ha lösningarna, inte bara sitta och klaga över problemen utan att göra en ansats att skapa en bättre framtid?

Jag försöker föra en diskussion om omröstningen och tog upp Harrisburg eftersom den olyckan var en direkt orsak till vår svenska omröstning, om det inte var frågan om omröstning som du ville diskutera eller poängtera i ditt inlägg måste jag uppenbarligen ha missförstått något, du får gärna peka ut vad.

Sånger från nedre botten sa...

Johan, du är tydligen övertygad kärnkraftsanhängare sen födsel och av ohäjdad vana. Det är inte jag. Utan motsatsen. Du lär inte övertyga mig. Inte jag dig. Då räcker det.

Ha det bäst.

Johan sa...

Vi kan inte ha en diskussion om omröstningen för att jag är för kärnkraft? Nu förstår jag inte.

Harrisburg triggade omröstningen, Harrisburg var en stor olycka med kärnindustrins mått mätt men orsakade enbart ekonomisk skada, folk i Sverige överreagerade och pratade om att kärnkraften var en "tickande bomb" som vi lämnade över till våra barn. Ergo anser jag inte att omröstningen som du vill hålla för gällande är värdig regeringens beaktning i frågan om huruvida näringslivet ska få bygga ut kärnkraften, eftersom omröstningen skedde i ett kollektivt känslomässigt upprört tillstånd ovärdigt en genomtänkt demokratisk process i en så pass komplicerad fråga.

Om du inte vill diskutera eller lyssna på fakta om kärnkraften, fine, men den demokratiska frågan höjde du i ditt inlägg och jag fick intrycket av att du ville diskutera den?

Sånger från nedre botten sa...

Johan, utifrån ditt resonemang skulle vi nu haft en rödgrön regering, och vi behöver inte längre rösta om det, eftersom det inte finns en enda opinionsundersökning sedan oktober 2006 som har gett de borgerliga ledningen. Varför rösta, det räcker uppenbarligen med opinionsundersökningar. Och i sanningens namn, hur många var det som verkligen satte sig in i vad de borgerliga partierna ville förändra i a-kassa och sjukförsäkring innan de röstade? Är det inte bättre att de förbjuds rösta när de ändå inte är insatta i frågorna? Och självklart har du alldeles rätt, uranbrytning är miljövänligt, avfallsfrågan är ju sedan länge löst och de svenska kärnkraftverken har ju aldrig varit i närheten av några allvarliga incidenter. Inte.

Sånger från nedre botten sa...

Johan, din sista kommentar rök. Jag har tröttnat på att tjafsa med dig.

Johan sa...

Det är skönt att få så tydligt bevis på att ens meningsmotståndare inte har något vettigt att säga. Tack för det. :)

Ha en fortsatt trevlig helg!

Sånger från nedre botten sa...

Whatever gets you through the night. It's alright, alright...