tisdag 2 september 2008

Den yrvakne syndaren

Bland det första vår nuvarande regering gjorde när de kom till makten var att avskaffa Arbetslivsinstitutet (som bedrev oberoende forskning om bland annat arbetsmiljö) samt att hårdbanta Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har som det heter "regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs". Det gör man bland annat genom arbetsmiljöinspektioner. I regeringens första budget beslutade de att Arbetsmiljöverket skulle få minskade anslag med 50 miljoner per år fram till 2009. Att dessa nedskärningar skulle få konsekvenser varnade alla som arbetar med dessa frågor om.

Ett par spektakulära arbetsplatsolyckor under senare tid har nu fått Sven Otto Littorin och regeringen att yrvaket konstatera att något måste göras. I en debattartikel i Svenskan skriver Littorin att "Regeringen tar ökningen av dödsolyckor på största allvar" och att "För regeringen går nu arbetsmiljöarbetet in i en intensivare fas". Och vad menar då Littorin med detta?

Jo, att Arbetsmiljöverket ska få 33 miljoner nästa år;
och att regeringen kommer "att tillsätta ett Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd med forskare och experter som ska förse rege­ringen med kunskapsunderlag inom arbetsmiljöområdet."

Det är naturligtvis trevligt att regeringen till slut insett att arbetsmiljön i det här landet faktiskt i värsta fall kan leda till döden. Men hade det inte varit bättre om de hade lyssnat till skyddsombuden, arbetsmiljöinspektörerna, forskarna och fackförbunden redan från början och då låtit bli nedskärningarna: Att inte ha minskat Arbetsmiljöverkets anslag med hela 30 procent samt att inte avskaffa den oberoende arbetslivs- och arbetsmiljöforskningen?

***

Märkligt. I morse vaknade jag klockan fem. Ett par minuter senare ringer telefonen. Jag svarar. Personen i andra änden lägger på. Jag kan inte somna om. Medan jag ligger där och vrider mig får jag den här låten i skallen:

12 kommentarer:

Alla smutsiga detaljer sa...

Det där är ytterligare ett exempel på den nya matematiken. Igår presenterades en "jättesatsning" på 600 miljoner till vuxenutbildningen och det är väl bra men för två år sedan drog man in 600 miljoner till vuxenutbildningen. Hm 600-600 = 0. Hur kan det bli en jättesatsning?

Sånger från nedre botten sa...

Nu är du elak. Noll kan vara en jättesatsning! Beroende på vem som räknar. Mer förvånad är jag över att regeringen ska satsa noll kronor (eller 600 miljoner) på utanförskapet. Vuxenstuderanden var ju i utanförskap. Det var ju så de räknade. Och det var ju den hemska "sossepolitiken", med en massa vuxenstuderanden, alliansen gick till val på att avskaffa. Vad kommer härnäst? Uppjustering av a-kassa, sjukförsäkring och neddragen egenfinansiering av a-kassan?

Martin sa...

Tack för att du håller koll.

Jah Hollis sa...

Tack för att du bara gav oss en 32-sekundersversion av låtan.

Sånger från nedre botten sa...

Martin, tack för tacken och länken.

Jah, saknade du inte hela? Jag kan leta upp den. Om du verkligen vill höra den alltså?

Tantaugusta sa...

Kloka beslut fattas i riksdagen.

Sånger från nedre botten sa...

Tant, så kan man under senare tid formulera saken.

slow motion sa...

Efter din genomgång kan jag tycka att regeringen är ett arbetsmiljöproblem. De orsakar massor med stress med sina nedskärningar å ena sidan och utdelningar å den andra.

gina sa...

Hehe, härliga tider, nu duggar återställarna tätt, nästan så man kan döpa detta till "ångervecka"..

Sånger från nedre botten sa...

Gina, vecka?

Sånger från nedre botten sa...

Slow, stundtals är jag glad åt att jag inte har det offentliga som arbetsgivare, oavsett politisk majoritet.

gina sa...

Ja? De 3 större återställarna kom ju slag i slag?