torsdag 10 april 2008

Som ett brev på posten

"Every night in my dreams
I see you, I feel you"

Så kom det då, regeringens löfte om fortsatta skattesänkningar. I vilken omfattning ska statsfinanserna avgöra. En inte allt för vågad gissning är att de just nu ser ganska goda ut efter försäljningen av Vin & Sprit, 55 miljarder kronor för att vara exakt. Och med en regering som har som övergripande mål att bli omvald med löften om skattesänkningar vill det till att man har mer att sälja ut. För 55 miljarder kan onekligen låta som mycket pengar men försvinner i ett nafs vid en dåligt finansierad skattesänkning. Ty det finns en gräns i Sverige för hur långt du kan driva en en politik som slår hårt mot sjuka och arbetslösa sticker till slut allt för mycket i ögonen. Och den här regeringen har redan gått över den gränsen och sett i opinionsmätningarna att det i längden skulle straffa sig. Bättre då att sälja ut lönsamma statliga företag. Företag vars vinster har hjälpt till att finansiera den gemensamma välfärden och som i en del fall har fungerat som en garant mot oligopol och kartellbildningar. Närmast på tur står det statliga fastighetsbolaget Vasakronan. Varför staten inte ska äga fastigheter begriper jag inte, fastighetsbeståndet borde ju rimligen hålla nere hyreskostnaderna för de statliga verken och dess verksamheter och vinsterna från den externa uthyrningen går till statskassan, vad är problemet? Det ju inte på något sätt så att de statliga fastighetsbolagen snedvrider konkurrensen på fastighetsmarknaden. Nej, skälet till att sälja Vasakronan handlar inte om ideologi, det handlar om att klara fortsatta populistiska skattesänkningar och bli omvalda 2010. Inget annat.

***

Återigen har dotterns sjungande och nynnande på mer eller mindre tvivelaktiga låtar satt sina spår, Celine Dion. Huga!

4 kommentarer:

Razorwire sa...

Ska inte intäkterna från försäljningarna av statliga bolag gå oavkortat till att betala av på statslånen? I så fall stämmer ju inte ditt resonemang alls.

För övrigt så tycker jag att det är bra att staten inte längre spekulerar i aktier. För det är precis det man gör genom att äga bolag som inte har någon koppling till statens verksamhet och det finns absolut inget som säger att denna spekulation skulle vara vinstgivande i längden.

När bolagen säljs värderas de efter sin framtida intjäningsförmåga och staten kommer att få full betalning enligt de värderingsmodeller som tillämpas på den öppna marknaden. Efter försäljningen är staten inte längre exponerad mot risken det innebär att äga dessa aktier vilket är bra.

Om du nu håller så hårt på att staten bör spekulera på börsen så bör de väl i alla fall tillämpa modern portföljteori och se till att sprida sitt ägande över fler bolag/branscher för att på så sätt minska riskerna i spekulationsverksamheten?

Sånger från nedre botten sa...

Så du menar att skatteintäkter och återbetalning av statslån inte har nåt med varandra att göra?

På regeringens hemsida står: "Staten avser att använda köpeskillingen till betalningar i utländska valutor."

Vilket är en synnerligen dålig affär då man säljer ut tillgångar för att betala av på lån trots att det inte brådskar med återbetalningstakten.

Vad staten ska bedriva för verksamhet handlar uteslutande om politik och för närvarande råder en nyliberal doktrin som hävdar att staten inte ska bedriva affärsverksamhet. Historien stannar emellertid inte här och nu. Pendeln kommer inom sinom tid att svänga och då kommer även liberaler återigen att se det förnuftiga i statliga företag oavsett om de är börsnoterade eller inte.

Ankan sa...

Celine Dion?! Stackars jävel.

;D

Sånger från nedre botten sa...

Tack, idag blev det mycket bättre Mr Belafonte, med Banana Boat Song!